Het verbeteren van uw HR document management processen

Voor uw organisatie wilt u als HR-Medewerker graag de toegevoegde waarde van HR zo groot mogelijk maken, door middel van:

  • Het assisteren bij het aanpassen van uw organisatie bij een fluctuerende wereld.
  • Een correct en tactisch personeelsbeleid te verwezenlijken.
  • De gemotiveerdheid en het niveau van werknemers zo hoog mogelijk te houden.

Complexere wetten en regels en de ontwikkeling van het flexibel werken, kunnen uw administratieve werkzaamheden lastig maken. Als HR-Medewerker komt het dus van pas als u uw administratieve documentprocessen goed op orde heeft. Herhalende werkzaamheden worden steeds vaker geautomatiseerd, denk bijvoorbeeld aan het accorderen, verwerken, archiveren en delen van:

  • Getekende contracten en verklaringen
  • Kopie identiteitsbewijzen
  • Belastingdocumenten
  • En jaarlijkse beoordelingen.

En dat binnen de wet- en regelgeving die opgemaakt zijn door het College Bescherming Persoonsgegevens.

Wilt u ook liever uw kostbare tijd aan andere zaken besteden en minder tijd kwijt zijn aan administratieve processen?

PCI gelooft in een ideale werkomgeving.

De oplossingen van PCI zorgen ervoor dat jij je kunt focussen op je kernactiviteit.