Kennissessie: Documentmanagement en AVG.

De General Data Protection Regulation (GDPR), in Nederland vertaald in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gaat vanaf 25 mei 2018 van kracht. Maar heeft u al nagedacht over de invloed van de AVG op uw documenten?

 

Wat is de Algemene verordening gegevensbescherming?

De AVG heeft betrekking op het beschermen van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het gebruik daarvan.

Iedere organisatie die in de EU persoonsgegevens verwerkt, moet aan deze nieuwe verordening voldoen. Wanneer de wet wordt overtreden, kunnen boetes oplopen tot wel 20 miljoen euro of tot 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet van uw organisatie.

Nu lijkt het verwerken van persoonsgegevens misschien niet van toepassing op uw organisatie maar praktisch gezien verwerkt iedere organisatie persoonsgegevens. Hierbij kunt u denken aan gegevens van uw medewerkers, contracten met leveranciers of bijvoorbeeld cookies op uw website.

Waar moet je eigenlijk allemaal aan voldoen?

  • Informatie mag alleen toegankelijk zijn voor personen die daartoe gerechtigd zijn.
  • Een burger in Europa heeft ´het recht om vergeten te worden´ en bedrijven moeten gevolg geven aan het verzoek om persoonlijke dossiers te vernietigen
  • Organisaties moeten informatie tijdig anoniem kunnen maken of kunnen vernietigen op basis van vastgestelde bewaartermijnen.
  • Informatie en documenten moeten traceerbaar zijn.

Hoe ga ik hiermee om als veel documenten digitaal zijn opgeslagen? 

Om hier antwoord op te geven organiseert PCI Nederland meerdere kennissessies om u nader te informeren over documentmanagement en AVG.

Wat zijn uw interesses?

 


Op dit moment zijn er geen Kennissessies Documentmanagement en AVG beschikbaar.

De komende tijd zullen wij nog veel interessante en leuke evenementen organiseren. Om ervoor te zorgen dat u hier als eerste voor uitgenodigd wordt zouden wij u willen vragen om aan te geven waar uw interesses liggen.

Het enige wat u hoeft te doen is hier te klikken en in minder dan 1 minuut zijn uw voorkeuren ingevuld.

Wij wensen u nog een fijne dag toe

Heeft u nog vragen? Stel dan hier uw vraag.