Dit is stichting DLW

Wat een gave stichting is dit! Medewerkers, leveranciers en partners van PCI stropen keer op keer de mouwen op om kinderen te helpen. De ene keer is dat een aangepaste fiets, waarvan de kosten niet wordt gedekt via de verzekering. De andere keer is het een bijdrage aan de wachtruimte van een kinderafdeling van een ziekenhuis. DLW zorgt dat er geld op tafel komt en start acties om geld op te halen voor deze goede doelen.

Door leren wijzer

Sinds 2012 steunt PCI met stichting DLW meerdere goede doelen. Bij elk goed doel helpen wij kinderen in de leeftijdscategorie tot 18 jaar. Het bedrag dat wij doneren moet bijdragen aan het welzijn en de gemoedstoestand van het kind, of een toevoeging zijn om dit te bereiken. Aanvankelijk ondersteunde de stichting leerhulpmiddelen voor kinderen. Inmiddels is dit uitgegroeid tot hulp aan kinderen bij ziekte, revalidatie en zorg.

 

Contact opnemen

5M

Dit zijn de uitgangspunten van onze stichting en de handvatten om een goed doel te omarmen, op te tuigen en er vol voor te gaan.
Oftewel; de reden dat DLW haar doelen kan realiseren:


Mensen
vrijwillige inzet van PCI medewerkers

Middelen
beschikbaar stellen van faciliteiten of goederen

Massa
openstellen van netwerken

Media
in- en externe mediakanalen openstellen

Munten
het beschikbaar stellen van financiële middelen

Steun stichting DLW

Om stichting DLW te steunen zijn er twee manieren; een eenmalige donatie of sponsoring van een event, zoals de Damloop. Zodra DLW events organiseert wordt dit gecommuniceerd op deze pagina.

Afbeelding. Bekendmaking totaalbedrag Bubbles & Bites Event 2019

Contact opnemen

Doneer je oude hardware
zodat ieder kind kan sporten

 

DIT KUN JE O.A. DONEREN: Computers, servers, netwerkapparatuur, notebooks, mobile devices, monitoren & WIFI routers

IT4Kids en stichting DLW

IT4Kids en DLW hebben de handen ineen geslagen om de ambitie van IT4Kids na te streven. DLW is de stichting van PCI die zich focust op kinderen die zorg nodig hebben. De samenwerking voor dit prachtige doel is dan ook meer dan logisch.

Jouw IT-hardware is waardevol, helpt deze groep kinderen en kost je niets. Wordt bij jouw organisatie nieuwe hardware geïnstalleerd, doneer dan de oude aan IT4Kids, dan help jij kinderen aan het sporten. Vraag je contactpersoon bij PCI om meer informatie of mail dlw@pcinederland.nl

Contact opnemen

IT4Kids

Stichting IT4Kids zet zich in voor kinderen waarvoor sport en spel niet vanzelfsprekend is. Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ruim 423.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum, dat is maar liefst 1 op de 8 kinderen. Veel kinderen uit deze groep missen de kans om te kunnen sporten. IT4Kids vindt dat elk kind moet kunnen sporten en zamelt hiervoor gebruikte en afgeschreven hardware in en schenkt, namens de donateur, de waarde hiervan aan projecten van goede doelen die zich in zetten voor kinderen.

Lees meer over de samenwerking tussen IT4Kids en PCI
Interview met Alona Balaba van PCI
Duurzame sportkans voor 50 kinderen

DLW Nieuws