Preventive Maintenance

De ontwikkelingen in IT volgen elkaar razendsnel op evenals de kwetsbaarheden in applicaties en devices. Zorg er daarom voor dat jouw IT omgeving altijd up-to-date is om daarmee onnodige risico’s zo veel mogelijk uit te sluiten. Een basis hygiëne in IT welke bijdraagt aan het voorkomen van veiligheidsrisico’s, waarbij je malafide partijen buiten de deur wil houden om de continuïteit en veiligheid van jouw organisatie te waarborgen.

Vrijblijvend advies

Het klinkt vanzelfsprekend, maar veel organisaties hebben (onbewust) te maken met achterstand in IT-onderhoud. Deze achterstand heeft soms als resultaat dat medewerkers geen toegang hebben tot de digitale werkomgeving of data en klanten niet worden geholpen.

Met Preventive Maintenance kan dit voor een belangrijk deel worden voorkomen. Preventief onderhoud als strategie. Preventive Maintenance is essentieel voor organisaties die als strategie hebben om in de toekomst te blijven groeien, ongeacht of dit binnen een eigen datacenter is of daarbuiten in de cloud. Om jouw ICT veilig en beschikbaar te houden is het belangrijk dat jouw systemen en bijbehorende systeemapplicaties up-to-date worden gehouden.

Wat valt binnen deze dienstverlening?

 • Hypervisor OS & driver updates (VMware vSphere & Microsoft Hyper-V).
 • Systeemapplicatie updates (bijvoorbeeld serverapplicaties van Microsoft, Citrix, VMware en Veeam).
 • Firmware updates (o.a. van HPE).

Preventive maintenance voorziet in de wens tot het leveren van maatwerk. Niet elke update is wenselijk en niet elk moment is daarvoor geschikt. Hoe kunnen wij jou ondersteunen bij jouw onderhoudsbehoefte? Samen stemmen we af welke componenten moeten worden onderhouden en hoe vaak het onderhoud zal plaatvinden.

De voordelen van Preventive Maintenance?

 • Zo veel mogelijk up-to-date, belangrijk in een tijd uitstel geen optie meer is
 • Voorkomen van onverwachte uitval en de daarbij behorende kosten
 • Werken aan de optimale uptime met een positieve invloed op de productiviteit
 • Maximaliseren van jouw medewerker- en klanttevredenheid

Corrective, Adaptive & Perfective maintenance?

Preventive maintenance kan leiden tot nieuwe inzichten en verbeterplannen. Het definiëren van deze plannen en het uitvoeren van de verbeteringen valt niet binnen deze dienst, maar kunnen apart door PCI worden opgepakt.

Aanvullende werkzaamheden kunnen zijn:
Corrective maintenance, vereist nadat zich een probleem of verstoring voordoet en er herstel werkzaamheden plaats moeten vinden.
Adaptive maintenance, vereist in omgevingen welke niet stabiel zijn op het vlak van techniek of bijvoorbeeld wet- en regelgeving. Dit vereist veelal adhoc dienstverlening.
Perfective maintenance, onderdeel van de levenscyclus van een succesvol IT systeem en verwijst naar verdere uitbreidingen en verbeteringen buiten de oorspronkelijke specificaties. Het kan de implementatie van nieuwe softwaremodules, OS en off-the-shelf softwareversies betreffen die gericht zijn op prestatieverbetering. In sommige gevallen is extra (reserve)hardware vereist om systeembeveiliging, continuïteit en -prestaties te verbeteren.

Meer informatie

Hoe kunnen wij jou ondersteunen bij jouw onderhoudsbehoefte?

Samen stemmen we af welke componenten moeten worden onderhouden en hoe vaak het onderhoud zal plaatvinden.

  Ik wil op de hoogte blijven van het PCI Nieuws (events, trends, oplossingen en service)
  PCI mag contact met mij opnemen.