BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200930T094830Z DESCRIPTION:Onderwerp: We praten je bij over de mogelijkheden met M-Files e n hoe je het ZOEKEN\, VINDEN en BEHEREN van bedrijfsinformatie kan vergema kkelijken.\nDuur van webinar: ongeveer 30 minuten\nPresentator: Egbert van de Bosch\n \nKlik op onderstaande link om deel te nemen aan het webinar.\ nhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGU4OWVkMTQtYTAxMC 00NmYzLWJlOTctZmVmNDJlNzMzZGY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fc7 27a81-cfa6-4fab-bbc5-5c3533dc5bca%22%2c%22Oid%22%3a%2289ca7446-d97b-4853-b 666-f8bde684fb05%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20201117T103000 DTSTAMP:20200930T094830Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20201117T100000 LAST-MODIFIED:20200930T094830Z LOCATION:Online PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=nl:Webinar Veilig werken met documenten TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000400C76271A97D601000000000000000 010000000B5D0B3E25E06294398D17DA9402C19FC X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< /head>

Onderwerp: We praten je bi j over de mogelijkheden met M-Files en hoe je het ZOEKEN\, VINDEN en BEHER EN van bedrijfsinformatie kan vergemakkelijken.

Duur van webinar: ongeveer 30 minuten

Presentator: Egbert van de Bosch< /p>

 \;

Klik op ond erstaande link om deel te nemen aan het webinar.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGU4OWVkMTQtYTAx MC00NmYzLWJlOTctZmVmNDJlNzMzZGY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f c727a81-cfa6-4fab-bbc5-5c3533dc5bca%22%2c%22Oid%22%3a%2289ca7446-d97b-4853 -b666-f8bde684fb05%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d< /span>

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR